Werkwijze

Hoe ik werk
Ik bied een vertrouwelijke, persoonlijke en stimulerende begeleiding gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei en op het aanwenden van het daardoor vrijkomende potentieel. Ik werk met heden, verleden en toekomst :

  • heden: om de huidige belevingswereld te onderzoeken
  • verleden: om de oorzaken van onvrede te ontdekken
  • toekomst: om verborgen mogelijkheden en talenten te leren zien en te gaan gebruiken.

Daarbij schenk ik aandacht aan – de integratie van – :

  • denken: welke inzichten en denkbeelden er leven en in hoeverre deze niet dienen
  • voelen: welke emoties en blokkades heersen en zorgen voor energieverlies, waarvoor deze emoties staan en hoe tot verwerking te komen
  • lichaam: hoe het lichaam reageert op denken, voelen en handelen en hoe het lichaam zijn eigen verhaal vertelt
  • geest: hoe spiritualiteit te ontdekken en die in te zetten voor het eigen welzijn

Wat ik niet kan: problemen oplossen en vertellen hoe het moet. Wat ik wel kan: ruimte scheppen om beter zicht te laten ontstaan op het eigen leven en op de keuzen die daarin mogelijk zijn; daarbij richting geven.
METHODE:  de methode die ik gebruik is gebaseerd op PSYCHOSYNTHESE