Wat is Psychosynthese

Psychosynthese is een methode tot zelfverwerkelijking voor mensen, die niet langer slaaf willen zijn van hun eigen hersenschimmen en van uitwendige invloeden en die meester willen zijn over hun eigen leven. (vrij naar de grondlegger van psychosynthese, de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli, die veel van de denkbeelden van Carl Jung heeft geconcretiseerd, verdiept, uitgebreid en uitgewerkt.)