Persoonlijksheidontwikkeling

Weten wie je bent
Daarmee wordt bedoeld: jeZelf ont-dekken; door de ervaring hiervan te worden, wie je in je kern bent. Denken, voelen en handelen met elkaar in overeenstemming brengen en daarbij ook gebruik maken van intuïtie en eigen spiritualiteit. Dus zelfverwezenlijking, je aanleg realiseren. Vaak word je daarin – zonder dat je dat beseft – belemmerd door je opvoeding, de sociale context, waarin je opgroeit, en je cultureel bepaalde normen en waarden.

Door die belemmering verbruik je veel van je energie om daarmee pijnlijke of onplezierige ervaringen te vermijden. Daardoor onderdrukte behoeften kunnen gevoelens van angst, verdriet en/of boosheid opleveren. Deze gevoelens kunnen je zo beheersen, dat je weinig ruimte en energie overhoudt om helemaal met je gevoel te zijn en om in harmonie, acceptatie en liefde te leven. Dan mis je ook de energie om je creativiteit te gebruiken.

logoMijn oogmerk is mensen in hun werk en in hun  in privéleven te stimuleren om zichzelf te ontdekken en hun onvermoede talenten en creativiteit te gebruiken en vol energie hun leven te leven. Een proces van voortgaande bewustwording, waarbij zij hun nog niet aangeboorde mogelijkheden ontdekken en leren gebruiken.
Persoonlijkheidsontwikkeling noem ik dat.